ANTI – ANGING.

Zachovejte si zdraví, mládí a krásu.

Anti – anging je životní styl, jehož cílem je dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu, a zároveň zpomalit proces stárnutí. Zabývá se omlazením organismu zvenku i zevnitř. Zabývá se dosažením co největší kvality života až do vysokého věku. Cílem je soběstačnost a nezávislost ve stáří. A staří budeme jednou my všichni.

Anti – anging je pro všechny věkové kategorie. Je základem péče o vlastní zdraví. Učí nás využívat přírodní prostředky k prevenci před negativními vlivy prostředí. Nejde o to, abychom nemoc léčili, ale abychom jí předcházeli všemi dostupnými prostředky, které dále a jinak nepoškozují náš organismus.

wave-64170_640

Co do Anti – angingu patří? 

Je to stravování, užívání antioxidantů, eliminace stresu, kvalitní spánek, pohybové aktivity, psychická pohoda a psychohygiena, relaxace a regenerace atd. Patří sem také péče o tělo zevně, to znamená péče o pleť obličeje i těla, péče o vlasy, nehty, nohy, ruce, záda ad.

Proces stárnutí ovlivňuje sluneční záření,  nadměrná konzumace alkoholu, stres, nedostatek spánku, kouření, jedovaté zplodiny zevního prostředí, jídelníček postrádající důležité živiny aj. faktory.

Kterým onemocněním můžeme předcházet?

Je to infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina prsu, prostaty a plic, obezita, osteoporóza, diabetes. Náš život nezkracuje věk a stárnutí. Náš život zkracují nemoci. A my jim můžeme efektivně předcházet.

PROTO OBJEVUJTE A PRAKTIKUJTE ANTI _ ANGING!

Vladimíra Čížková

Mým posláním je práce s lidmi. Vím, že umím a chci pomáhat lidem o sebe pečovat. Můj příběh si přečtěte zde>>

Komentáře