Prsa – nejen krásná, ale hlavně zdravá.

Prsa. Mají je ženy i muži. U žen se jim přikládá větší význam, ale hlavně z hlediska krásy. Všichni by měli usilovat především o to, aby prsa byla zdravá. Co pro to můžeme udělat?

Všichni, včetně mužů, by měli prsa pravidelně prohlédnout vizuelně a pohmatem. Ptáte se, proč i muži? Protože onemocnění prsů není výlučně záležitostí žen. Rakovinu prsů mají i muži.

Prs je párový orgán. Prsy procházejí během našeho života změnami. Ty jsou podmíněny hormonálními procesy v pubertě, v šestinedělí, v období kojení a v období přechodu. Prsy mění během života svůj tvar a váhu.

Prs se skládá z laloků, uspořádaných jako lístky kopretiny, mlékovodů a tuku. Jeho úkolem je produkce mléka.

Tento článek má za úkol naučit vás prevenci závažného onemocnění prsů. Včasnou diagnostikou a léčbou je možné se zcela vyléčit. Je potřeba pravidelně prohmatat prsa a podpaží. Jakékoli změny hned konzultujte s odborným lékařem.

Velká část změn bývá nezhoubná. Můžete též požádat o vyšetření ultrazvukem. Klidně si ho můžete zaplatit. Kolikrát vyhodíte peníze za nepodstatné věci, které si koupíte a pak je třeba ani nepoužíváte.

Zdraví si nekoupíte. Proto  se věnujte prevenci. Nejjednodušší metodou je samovyšetření prsů. A také vás nic nestojí. Pokud se samovyšetřením začínáte, věnujte prohlídce prsů každý den. Potom stačí jedenkrát měsíčně, druhý až třetí den po menstruaci.

Samovyšetření probíhá v několika fázích. Nejdříve se postavte před zrcadlo a prohlížejte prsy z předu, potom ze strany. Jak z pravé, tak z levé. Také je prohlédněte s pažemi založenými za hlavou, potom svěšenými podle těla, s lokty mírně vpřed. Dále vyšetřujeme i v poloze, kdy ležíme na zádech s paží zvednutou za hlavu.

014

Pohybujte třemi prsty ( ukazovák, prostředník a prsteník) v malých kruzích. Po celém obvodu každého prsu.Pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpažím, až do jamky podpažní.

032

Také bradavku jemně uchopte mezi dva prsty a sledujte jakékoliv nepravidelnosti a sekreci.

 

013

Prsy důkladně prohmatejte  ve všech jeho kvadrantech ( pomyslně dělíme prs na čtyři kvadranty). Všímáme si změny tvaru, symetrie a změn na kůži, důlkovatění, sekrece z bradavky ap.

PAMATUJTE :

1. Samovyšetřování je velmi důležitým návykem.

2. Pomáhá včasnému rozpoznání možné nádorové nemoci.

3. Souvislost poranění a vzniku nádorového onemocnění nebyla prokázána.

Léčení vždy svěříme odborníkům. Dnes se přistupuje k léčebným metodám individuelně. Někdo musí podstoupit po operativním zákroku chemoterapii, někdo radioterapii, další kombinaci obou metod.

Uvědomte si, že včasnou diagnózou nádorového onemocnění prsu lze dosáhnout úspěšné léčby. Čím dříve je onemocnění odhaleno, tím je větší šance na úplné vyléčení!

Většina žen se vyrovná s nemocí úspěšně a vrací se ke svým původním aktivitám pracovním i sportovním.

Vladimíra Čížková

Mým posláním je práce s lidmi. Vím, že umím a chci pomáhat lidem o sebe pečovat. Můj příběh si přečtěte zde>>

Komentáře